ODESLÁNÍ

Kdo se o Vás postará?

 Fyzioterapeutické služby zajišťuje Bc. Bednařík Karel.


Naše služby už mohou naplno využít pojištěnci zdravotních pojišťoven 213  a 205.

Fyzioterapie

Fyzioterapie

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu a léčbou poúrazových a pooperačních stavů. Terapeut volí postup léčby ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví.

více informací

Laseroterapie

Laseroterapie

aser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) – zesílení světla stimulovanou emisí záření je zařízení uvolňující energii jako paprsek elektromagnetického záření s určitými cha-rakteristickými vlastnostmi. Laserová terapie je moderní a efektní neinvazní fyzioterapeutická metoda.

více informací

Magnetoterapie

Magnetoterapie

Léčivé účinky magnetu byly známy již před staletími. Hippokrates léčil onemocnění kloubů přikládáním rudy zvané magnetovec. Magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se tedy o fyzikální terapii.

více informací

Ultrazvuk

Ultrazvuk

Je podélné vlnění hmotného prostředí s frekvencí vyšší než 20 000 Hz. Ultrazvuk je mechanické vlnění, při jeho terapeutické aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud, patří tedy mezi mechanoterapii. Dochází jednak k tzv. mikromasáži, a také k přeměně mechanické energie na tepelnou.

více informací

Elektroterapie

Elektroterapie

U nás v centru provádíme nízkofrekvenční a středněfrekvenční kontaktní elektroterapii. Účinky těchto proudů na tkáně rozlišujeme podle intenzity a typu el. proudu- analgetické(proti bolesti), myorelaxační (uvolňovací), stimulační (dráždivý) či vazodilatační (zlepšuje prokrven)

více informací

Termoterapie

Termoterapie

Teploléčba je založená na dodávání tepla do organismu či odnímání tepla z organismu. Kombinací vznikají střídavé procedury. U nás provádíme zejména částečnou kontaktní teploléčbu. Obecné účinky u lokálních termoterapeutických procedur způsobují hyperémii, zvyšují permeabilitu kapilár a diapedézu.

více informací

Kineziotaping

Kineziotaping

Kineziotaping je převratná a vyhledávaná technika v regeneraci i rehabilitaci. Svým velmi šetrným a jemným způsobem narozdíl od tejpů fixačních zvyšuje léčebné a ozdravné procesy a prodlužuje uvolňující účinek masáží cíleným zaměřením na problematické partie jaksvalového, tak kosterního systému.

více informací

Lympho-taping

Lympho-taping

Lymfo-taping je jednou z nejnovějších a velmi účinných metod používaných v lymfologii. Lepení speciálních tejpů je nejnovější metoda k urychlení toku lymfy. Lymfo-taping zmenšuje otoky, pomáhá hojení jizev a působí proti bolesti. Lymfatická technika zamezuje opakované tvorbě lymfedémů.

více informací

Aplikace lehké dlahy, sádry- Softcast

Aplikace lehké dlahy, sádry- Softcast

Klasická sádra je těžší, mohutnější a rozmáčí se ve vodě. Proto se hledala alternativa. Lehká sádra byla původně vyvinuta pro americký fotbal, ale její výhody jí uvolnily cestu do běžné medicíny. Lehkou sádru tvoří tkanina a pryskyřice, která reaguje s vodou a tkaninu vytvrdí.

více informací

Bohemia Health Institut

Adresa:
Vyšehrad 156, 381 01 Český Krumlov
Mobil:
+420 776 001 919
E-mail:
info@bhinstitut.cz
WWW:
http://www.bhinstitut.cz
© SESSION 2018 Seo servis